Forstå nu, hvordan læringsstierne fungerer

Læringsstierne har til formål at støtte den enkelte leder i deres læreprocesser. Dette er en visionær og effektiv forbedringsstrategi, som sikrer medarbejderens faglige og personlige forbedring, tilpasset ud fra resultaterne af hans vurdering og dets PDI’er — Individuelle udviklingsplaner.

Denne metode giver folk autonomi, da de er nye og fleksible måder at muliggøre deres udvikling på, idet de respekterer deres bekvemmeligheder, egenskaber, behov og mål. Derfor har organisationer investeret i denne differentiale for at uddanne deres fagfolk. Fortsæt med at læse og lær mere om dette emne!

Hvorfor hyre Kienbaum Learning Paths?

Kienbaum stier er udviklet af fagfolk, der forstår, hvad markedet leder efter, og hvordan det er muligt at nå det niveau. Derfor giver de mulighed for forskellige læringsstile, udvider tilgange og udvider indhold for at imødekomme specifikke behov. Den digitale læringssti er beregnet til at føre Kienbaum “ende til anden” gennem processen med at udvikle mennesker i sammenhæng med ny arbejdsverden.

Kienbaum-stierne er en innovativ måde der opfylder organisatoriske mål og fremmer autonomi i den professionelles selvudvikling og karriereplanlægningsproces. De er alternative og fleksible mekanismer til at fremme udviklingen af ​​teams som helhed.

Derfor er det en konkurrencefordel af umådelig værdi at have en specialiseret rådgivning som partner til udvikling af mennesker gennem læringsveje. En virksomhed, der ved og ved, hvordan man vurderer, hvad markedet værdsætter, og som søger strategiske handlinger i forstyrrende øjeblikke som det, vi oplever i øjeblikket, gør hele forskellen.

Hvad er læringsstier, og hvordan fungerer de?

Læringsstierne er et integreret sæt af strukturerede udviklingshandlinger med det formål at øge beherskelsen af ​​kompetencer og tilegne sig de færdigheder, der skaber muligheder og faciliterer de ønskede resultater i en organisation. Det er en fleksibel, innovativ og effektiv vej, der tillader løbende kvalificering af faglige forbedringer.

Sporet begynder med en diagnose af det individuelle karrieremoment, efterfulgt af en vurdering digitalt sammensat af en online psykologisk test og et interview med en karrierekonsulent — som er grundlaget for at generere en PDI – Individuel udviklingsplan med klare og effektive handlinger, tilpasset virksomhedens kultur og krav.

O vurdering tillader forbedring af visse færdigheder. Programmerne kan tilpasses – hvilket tillader opbygning af indholdsspor i overensstemmelse med udviklingsbehovene for hver virksomhed.

Indholdet er udviklet i samarbejde med virksomheden, med inddragelse af videolektioner fra Akademy Digital og tillader også medtagelse af nyt indhold produceret af virksomhederne.

For at understøtte denne læringsvej er der udover fjernundervisningsplatformen også opfølgning med karrierekonsulenter, som giver rytme og kvalitet til læringsprocessen.

Hvordan er metodikken for læringsstierne?

Stierne kom for at forfine de lederudviklingsprogrammer, der er essentielle for virksomheden, og for at ende med det vigtigste huller disse lederes adfærd. Markedet kræver nogle færdigheder, som er et sæt af adfærd, der integrerer viden og færdigheder – både tekniske og adfærdsmæssige, afgørende for udførelsen af ​​lederens aktiviteter. Oplev trinene i denne unikke Kienbaum-metode nedenfor.

individuel diagnose

Det er en analyse af det aktuelle øjeblik i den individuelle karriere. Derfor undersøges aspekter som interpersonelle relationer, holdninger og andre egenskaber, der er væsentlige for en professionel præstation. Målet er at undersøge og lære om de udfordringer, som hver enkelt person står over for for deres vækst, såvel som deres karrieremål.

Færdigheder, som markedet værdsætter

I øjeblikket vinder adfærdsmæssige færdigheder frem i forhold til tekniske færdigheder, da virksomheder har indset, at disse færdigheder er nemmere at undervise. På dette stadie gennemføres den digitale vurdering, det vil sige en individuel vurderingsproces med at mestre de færdigheder, som markedet værdsætter. Rapporten præsenterer styrker og udviklingsmuligheder efter kompetence, samt en individuel udviklingsplan (PDI) med forslag til handlinger efter kompetence.

Online træning

Til denne fase blev Akademy Digital-platformen skabt og udviklet, som tilbyder kortsigtede programmer fokuseret på at udvikle væsentlige færdigheder for professionel succes, såsom kommunikation, forretningskompetencer og lederskab.

Disse programmer er tilgængelige i en periode på 6 måneder, og der genereres månedlige rapporter, så HR kan overvåge fremskridt for mennesker på sporet. Alle interaktioner er online, hvilket giver større fleksibilitet, tidsoptimering og bekvemmelighed for folk at beslutte den bedste tid til at dedikere til deres selvudvikling i henhold til deres rutine.

individuel overvågning

Det finder sted efter afslutningen af ​​den individuelle udviklingsplan (PDI) og har til formål at overvåge udviklingen af ​​den professionelle gennem hele onlineuddannelsen og andre udviklingshandlinger, der foreslås i PDI. veje til vækst for hver fagperson. Denne proces udføres gennem spørgsmål som: hvad bragte mig hertil? Hvad lærer vi af vores fejl? Hvad ville vi gøre anderledes? Og vigtigst af alt – hvilke færdigheder er afgørende for fremtiden, og hvad skal jeg gøre for at forbedre min beherskelse af disse færdigheder?

Karrierevej

Karriereplanen bør defineres ud fra individuelle mål og forhåbninger, søger en balance mellem professionelt og personligt liv og tilfredshed og opfyldelse. Når vi tænker på fremtiden, begynder vi allerede at transformere vores nutid. Vi skal træffe valg, og vi er ansvarlige for de valg, vi træffer. Krisen har bragt os en ny “normal”, som vi hurtigt skal tilpasse os. Karriere er en vej, der skal følges mod et mål, og skal være i overensstemmelse med vores formål. Forudgående karriereplanlægning bør tage højde for livets stadie og styres af beslutninger i dimensionerne arbejde, karriere og personlig tilfredshed med ens eget liv.

Hvordan fungerer Det Digitale Akademi?

Uddannelserne udbudt af Akademy er af kort varighed, og indholdet er tilpasset til at være 100 % digitalt med 8 videohold på op til 15 minutter hver. I slutningen af ​​hver klasse vil der blive stillet multiple choice-spørgsmål for at vurdere den opnåede viden om indholdet med en afsluttende test og certifikat, hvilket muliggør en effektiv og kompetent læringsproces.

Denne uddannelse dækker 3 eksklusive emner, som er:

    • Kommunikationspyramide — som har til formål at øge produktiviteten og effektiviteten af ​​møder;
    • Challenger Sale — som har til formål at optimere kommerciel ydeevne;
    • Ledelse i hverdagen — som har til formål at forbedre måden at lede på de forskellige aktivitetsområder.

Hvornår skal man ansætte, og hvad er fordelene?

Ofte kender fagfolk og virksomheder ikke til virkeligheden af ​​deres situation og opnår derfor ikke positive eller nødvendige resultater. Med det in mente er læringsstierne baseret på information, der klart peger på den situation, som denne medarbejder befinder sig i, identificerer hans faglige mål og udtænker de skridt, der vil blive taget for at opnå fuld karriereudvikling. og tilfredsstillende.

Efter at have kortlagt medarbejderens profil for at forstå, hvad deres ønsker er, vil konsulentfirmaet være i stand til at skitsere en karriereplan, der samarbejder om professionel succes. Inden for denne sammenhæng blev læringsstien oprettet – hvilket giver individer mulighed for at blive mere aktive i deres karriere.

Der er utallige fordele ved denne læringsproces, da den opfylder virksomhedernes mål og samtidig respekterer individuelle ønsker og sikrer medarbejderne selvstændighed i at vælge den vej, de skal følge for at udvikle deres nye færdigheder.

Strategisk HR søger på passende måde at udvikle karrieren for sine professionelle, især ledere, med henblik på fremtidige efterfølgere, og læringsvejene tilbyder alle betingelser for denne udvikling, såsom:

    • klarhed i karriereplanlægning;
    • mangfoldighed af valg, der styrker læringsmetoder, bl.a.

Hvis du vil være hovedpersonen i din karriere eller have en differentieret virksomhed, så kontakt Kienbaum og udvikle de færdigheder, som markedet værdsætter.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *