Ledelse: hvad er funktionerne?

Du har sandsynligvis hørt begrebet ledelse på et tidspunkt. Om man skal referere til en gruppe mennesker, en sektor af en virksomhed eller endda i et andet scenarie.

Under alle omstændigheder refererer ordet altid til dem, der træffer en eller anden form for beslutning, som har ansvaret for noget.

Netop derfor er fokus for dette indhold at præsentere konceptet bag hele dette tema, hvad er de reelle funktioner og endda de typer, der findes. Især hvis du skal eller ønsker at besætte den ledige stilling.

Hvad er en ledelse?

Lad os først gå til konceptet.

Ledelse, ifølge ordbogen er det funktionen eller udøvelsen af ​​administration/ledelse/ledelse. At blive fremhævet som en handling eller effekt. Inden for dette perspektiv betyder ledelse, at en eller flere personer har de nødvendige kvalifikationer til at lede eller lede andre mennesker, såvel som en virksomheds, hus eller organisations anliggender.

Netop af denne grund bruges dette ord til at henvise til den person, der har den generelle stilling som direktør for en virksomhed. Han er således ansvarlig for en række distinkte og uundværlige funktioner. Det er dog vigtigt at gå lidt længere end det, primært for at bryde nogle almindelige markedsstereotyper.

I modsætning til hvad mange tror, Ledelse handler ikke kun om kunsten at administrere eller administrere ting og mennesker. Det er også hendes ansvar at tænke over visse ting og træffe vigtige beslutninger, så nogle ting endelig sker.

Forestil dig for eksempel, at du arbejder i en boghandel, og hver medarbejder har et månedligt salgsmål. Ofte er dette mål sat af ledelsen.

Derudover er det op til denne(e) administrator(er) at vurdere, om det virkelig er et levedygtigt antal, metoder, der kan anvendes, begivenheder, der kan afholdes eller midler til at fremskynde opnåelsen af ​​disse resultater.

I praksis samler ledelse kunsten at tænke, træffe beslutninger og handle over for et scenarie.

Hvor vigtige er bløde færdigheder i ledelse?

Bløde færdigheder er adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder, der giver os mulighed for at interagere med andre mennesker effektivt. Mens tekniske færdigheder og specifik viden er vigtige i ledelsen, spiller bløde færdigheder en lige så kritisk rolle.

Her er nogle af de vigtigste grunde til, at bløde færdigheder er vigtige i ledelse:

  1. Effektiv ledelse: Ledelse involverer lederskab, og bløde færdigheder er afgørende for at blive en effektiv leder. Ledere skal kunne motivere og inspirere deres teams, og det kræver færdigheder som klar kommunikation, empati, robusthed og følelsesmæssig intelligens.
  2. Konflikthåndtering: Konflikter kan opstå i ethvert arbejdsmiljø, og det er vigtigt at have kompetencer som forhandling, konfliktløsning og evnen til at træffe svære beslutninger. Ledelsen skal være forberedt på at håndtere disse problemer effektivt.
  3. Team arbejde: Ledelse involverer at arbejde med teams af mennesker med forskellige færdigheder og perspektiver. Det er vigtigt at have færdigheder som samarbejde, effektiv kommunikation og interpersonelle færdigheder for at sikre, at teamet fungerer problemfrit og produktivt.
  4. Effektiv kommunikation: Ledelse involverer meget kommunikation, uanset om det er med kolleger, overordnede eller kunder. Kommunikationsevner, såsom evnen til at lytte aktivt, tale klart og kortfattet og skrive effektivt, er afgørende for effektiv ledelse.
  5. Beslutningstagning: Ledelse kræver vigtige beslutninger, der påvirker virksomheden og dens medarbejdere. Færdigheder som kritisk tænkning, problemløsning og dataanalyse er afgørende for at træffe informerede beslutninger.

Sammenfattende er bløde færdigheder lige så vigtige som tekniske færdigheder i ledelse, da de giver ledere mulighed for at inspirere, motivere og lede deres teams, håndtere konflikter og træffe informerede beslutninger.

Hvad er ledelsens rolle?

Når man tænker på funktioner, er ledelse en enhed i en virksomhed, som er ansvarlig for en række funktioner. Derfor, for at alt kan ske, skal disse personer være ledere, der vil sikre ledning og løftestang for tingene.

Men givet hele dette scenarie er det almindeligt, at ledere arbejder i fire primære funktioner, nemlig:

Planlægning

Planlægningen består i at definere, hvordan tingene skal ske ud fra målene. Disse mål kan eller kan ikke være defineret med ledelsen, afhængigt af typen af ​​virksomhed. Hvis vi taler om en virksomhed, involverer målene for eksempel profit og markedstilstedeværelse. Men hvis det er en non-profit organisation, kan det involvere positionering og fundraising/folk.

I hvert fald, ud fra målene er der definitionen af ​​forretningsplanen. Ledelsen definerer endda planer fra forskellige perspektiver, især i lyset af forandringer.

Med dette garanterer det et mere up-to-date miljø, sammensætter scenariet og undgår fejl.

Organisation

Organisationen henviser til “trin-for-trin” af, hvordan planen vil ske.

Med andre ord udarbejder ledelsen formularer, regler og forskrifter, så planen fungerer præcis, som den skal. Det er endda på dette stadie, at mulige fejl eller udfordringer kan analyseres for at vide, hvordan man skal agere over for dem. Det er før de sker.

Denne organisation kan involvere mennesker, sektorer og værktøjer.

Retning

Retning hænger sammen med processen, nærmere bestemt hvor motiverede de involverede er for at gøre noget.

Derfor omfatter det også hver enkelts præstation, ledelse, højdepunkter, generelle observationer og mere.

Styring

Endelig har ledelsen også den funktion at styre planlægningen. Det betyder at måle ting og sammenligne resultater.

Ideen med denne funktion er at måle alt, hvad der sker, både kvalitativt og kvantitativt. Fra udførelse af ting til succes (eller ej). Med disse tal er det muligt at forudsige andre resultater, ændre den oprindelige plan, foretage ændringer og forbedringer mv.

Her er et praktisk eksempel, der viser, at ledelse gælder for alle typer virksomheder. Forestil dig en familievirksomhed, der arbejder sammen i huset og består af forældre og to børn. I dette eksempel er hovedlederen moderen, som producerer den mad, der sælges. Det er op til hende at definere, hvordan de andre funktioner skal udføres for at opretholde orden.

Så det ene af børnene står for almindelig rengøring, det andet for service og faderen for leveringer.

Kvantitativ x Kvalitativ

Kvantitativ refererer til kvantitet. Det vil sige antallet af data, værktøjer, undersøgelser, generelle data indsamlet mv.

Kvalitativ refererer til kvalitet. Derfor er det relateret til det opnåede, rettet mod at forstå tal.

Vi siger, at den kvantitative kontrol bringer tallene af ting, mens den kvalitative præsenterer ordene/oversættelserne af tallene.

Hvilke typer ledelse er der?

Virkeligheden er, at der er forskellige former for ledelse. Hver af dem refererer hovedsageligt til præstationsformatet. Så for at gøre det nemmere adskiller vi de vigtigste, du har brug for at vide.

Projektleder

Mere og mere almindeligt på markedet, projektlederen er den, der udvikler noget bestemt. Med andre ord et projekt med klare og præcise mål. Ofte er funktionen at øge indtjeningen, reducere omkostningerne samt forbedre nogle sektorer.

I den forbindelse er det ud over at have kendskab til menneskelig adfærd essentielt at have et klart sprog, vide hvordan man lytter og kommunikerer samt forstår projektets fokus og hvad der er nødvendigt for at udvikle det.

Administrativ ledelse

Den administrative afdelingsleder er den, der strategisk planlægger virksomheden. Derudover er det almindeligt, at sidstnævnte har ansvaret for at systematisere og analysere generelle data.

Blandt typerne er denne den bredeste med flere funktioner. Ikke underligt, det er denne ledelse, der styrer, analyserer og overvåger sektorerne og andre funktioner.

Kommerciel og salgschef

kommerciel ledelse er fokuseret på kundeservice. Det vil sige, at den fører tilsyn med, om dette bliver gjort korrekt, og hvordan det kan forbedres.

På den anden side kontrollerer og arbejder salgschefen med incitamenter, definerer mål og strategier for at udnytte tallene.

Økonomistyring

Denne ledelse har til formål at kontrollere pengestrømme. I dette scenarie er det teamet, der definerer den bedste måde at investere på, hvor der skal spares og så videre.

På den måde kan mange andre ledelser iagttages inden for virksomheder. Såsom Human Resources, Produktion og Marketing.

Kort sagt arbejder hver enkelt med fokus på ét område af virksomheden, for at udvikle det som forventet og udnytte forretningen. Derudover hjælper de med at definere nye mål og projekter, opdateringer og hvad der ellers dukker op.

Vigtig

Ofte er en nem måde at definere ledelsestyper på at omfatte handlingerne i tre varianter, nemlig:

  • Egenkapital: sammensat af hierarkiske positioner og agere med fokus på retfærdighed;
  • Politik: indlæg baseret på ideer og loyaliteter, med fokus på ledelse og eksekvering;
  • Mål: hvor meget indsats er baseret på et klart mål, som at sælge mere og organisere virksomheden.

Derudover skal det bemærkes, at ledelse er anderledes end at være leder.

Kort sagt er lederen den, der er i planlægningen og koordineringen af ​​tingene, står under bestyrelsen og udvikler strategier.

Lederen derimod guider teamet fra det, der er defineret af ledelsen, hjælper teamet og handler i motivation.

Læs mere:

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *