Magien ved store hold

Hvad kendetegner store hold

Store hold er ingen tilfældighed. Som en del af vores videnserie om ledercoaching kommer vi til bunds i succesfaktorerne. Google fandt ud af i sin egen undersøgelse (ja, Google), at de individuelle teammedlemmers færdigheder er sekundære i forhold til teams succes. Fungerende og succesfuldt teamwork består af fem succesfaktorer for Google:

 • psykologisk tryghed
  Betyder, hvor meget man blotter sig selv i teamet og siger sin mening uden at skulle frygte forlegenhed. Hold med høj psykologisk sikkerhed er dristigere og friere til at prøve nye ideer og tage risici.
 • pålidelighed
  Udover at overholde deadlines, adresserer dette også, at alle teammedlemmer altid yder deres bedste og leverer den bedst mulige kvalitet af arbejdet. Hvis teammedlemmerne ikke kan stole på dette, eller hvis der er personer i teamet, som hviler på bekostning af de andre, gives den nødvendige pålidelighed for vellykket teamwork. Dette omfatter også gennemsigtighed i teamet – hvem der arbejder med hvilke projekter og opgaver og hvorfor.
 • Klare strukturer og mål
  Styrkeorienteret brug af teammedlemmer (rollefordeling) samt klare mål og opgaver. Hvert medlem af teamet skal forstå, hvad der forventes af dem, og hvordan denne forventning skal opfyldes.
 • virkningen af ​​arbejdet
  Betegner adressering af indre motivation. Hvis teamets opgaver og mål bliver de enkelte teammedlemmers personlige bekymring, så fremmer dette den indre motivation for at nå målet. Herskepligt undgås. I stedet skabes et miljø, der favoriserer toppræstationer.
 • opgavens meningsfuldhed
  Teammedlemmer ønsker, at deres arbejde yder et værdifuldt bidrag til organisationen. En klar teamvision hjælper teamet med at se vigtigheden af ​​arbejdet.

Succesfulde teams har en stærk teamkultur

Takket være Google kender vi nu de fem succesfaktorer for succesfulde teams. Men hvordan udvikles en teamkultur, der gør disse succesfaktorer mulige i første omgang? Svaret er givet af Peter Senge (2011), der med tilgangene til den lærende organisation også afkodede koden til at opbygge en stærk teamkultur. Vi bruger også denne indsigt som en del af succesfuld ledercoaching!

For Senge kræves fem discipliner eller niveauer, for at virksomheden kan være en lærende organisation (jf. Senge 2011). Denne lærende organisation skitserer vejen til et succesfuldt team eller til at opbygge en succesfuld teamkultur:

 1. personlig mestring, som omhandler selvledelse og personlighedsudvikling. For Senge betyder det en løbende afklaring og uddybning af egen vision og grundlaget for den lærende organisation, fordi den bygger på kompetence og specialviden. Mens du praktiserer Personlig Mestring, afklarer du konstant, hvad der er vigtigt for dig, og lærer hele tiden at se den nuværende virkelighed mere klart.
 2. mentale modeller refererer til at arbejde med vores dybt rodfæstede antagelser og overbevisninger på den måde, vi ser verden på. Dette er baseret på overbevisningen om, at mange nye indsigter ikke bliver omsat i praksis, fordi dybt rodfæstede ideer (ubevidst) forhindrer os i at gøre det. Senge et al. (2008) tilføjer, at mentale modeller er billeder, antagelser og historier, som vi bærer i hovedet af os selv og vores omgivelser. Ifølge forfatterne er forskelle mellem mentale modeller også årsagen til, at to mennesker beskriver den samme begivenhed forskelligt.
 3. En fælles vision Udvikle betyder afdækning af fælles fremtidsvisioner for teamet. Fremtidsvisioner, der rummer engagement og engagement og frigiver positive energier. Vejen til den fælles vision fører gennem den enkeltes personlige vision. Senge et al. (2008) fortsætter med at sige, at håndtering af nøgleværdier er et vigtigt første skridt, før den fælles vision udvikles.
 4. holdlæring betyder at blive involveret i ægte, fælles tænkning og dermed evnen til at annullere eller revidere dine egne antagelser. Senge forstår dette som den fælles justering af teamet, sammenkoblingen af ​​fælles energier i en fælles retning. Senge et al. (2008) tilføjer, at teamlæring intet har til fælles med teambuilding og fremhæver dialog til refleksion som den vigtigste færdighed. I denne forstand har Senge allerede adresseret mange ting med teamlæring, som også i dag er kendt som psykologisk sikkerhed i et team.
 5. systemtænkning betegner afvigelsen fra årsagsforklaringer og lineære måder at tænke på i retning af en systemisk forståelse af verden. Systemtænkning kræver de fire ovennævnte discipliner, som fungerer som en katalysator for systemtænkning.

Udnyt dine muligheder som leder gennem ledercoaching

Som leder kan du gøre meget for at gøre dit team, din afdeling, dit område endnu mere succesfuldt. I en individuel ledercoaching vil vi se nærmere på de fem punkter. Men selv uden professionel ledercoaching kan du sikre, at dit team får endnu mere succes. Stil dig selv følgende spørgsmål om dette:

 1. Har du og dine medarbejdere en personlig vision, en plan for, hvordan I ønsker at udvikle jer på det personlige plan? Der er virksomheder, der motiverer deres medarbejdere til at lave en personlig udviklingsplan. Dette omfatter udover din egen vision også udviklingsområder, der rækker langt ud over ren specialviden og frem for alt også omfatter sociale kompetencer og personlig udvikling.
 2. Beskæftiger du og dit team sig regelmæssigt med dine mentale modeller? Er du blevet gjort opmærksom på at genkende dem og om nødvendigt stille spørgsmålstegn ved dem? Mentale modeller kan let genkendes efter principper. Udsagn som “det gør du ikke” eller overbevisninger som “den tidlige fugl fanger ormen” eller “målet retfærdiggør midlet”. Men det er ikke alt. For de mentale modeller giver os også rammer, der begrænser os. Du kan høre nogle mennesker sige: “Enhver ændring er en mulighed”. Men ikke alle er faktisk åbne nok til at vokse fra det. Hvis den kommende forandring går ud over den sædvanlige tankeramme, arbejder disse mennesker kun for at regere. De afviser forandringsprocesser og målsætninger.
 3. Har du udviklet en fælles vision for dit lederteam/med dit lederteam (eller team)? Har I et fælles fremtidsbillede, som også omfatter måden at arbejde sammen på? Indeholder dette fremtidsbillede også hver enkelt medarbejders engagement eller er det meget mere dit billede, de andre skal følge?
 4. Har du etableret mekanismer i teamet, der gør dig i stand til at lære som et team? Mange virksomheder har taget til at lave retrospektive efter mål (eller projekt) afslutning. Udvekslingen inden for rammerne af en kollegial sagskonsultation er også et middel til at fremme gensidig læring og til at vokse som et team.
 5. Er du uddannet i systemisk tænkning?

Som en del af en ledercoaching, der passer til dig, bliver du uddannet til at opbygge en stærk teamkultur i dit team. Du får den nødvendige viden om, hvordan du tackler dette, og hvilke tiltag og ressourcer du kan bruge til at introducere dit team til en ny kultur. Når du har opbygget en stærk kultur, begynder du at bringe de fem succesfaktorer ifølge Google ind i dit team. Som et resultat heraf vil dit team i stigende grad udvikle sig til et succesfuldt team, der opnår toppræstationer.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *