Motivation og samhørighed i usikre tider

Motivation og sammenhængskraft i teamet som løftestang: I disse usikre tider vil vi gerne hjælpe dig med at træffe hurtige beslutninger og agere effektivt som et team. Her har vi en blogserie til dig fem virtuelle holdøvelser om fem vigtige emner kompileret. Holdøvelserne er baseret på vores doer-tilgang, hvormed vi sætter virtuelle hold sammen:

 1. motivering
 2. samarbejdsnorm
 3. tilpasningsevne
 4. beslutningstagning
 5. samhørighed

I denne artikel finder du ud af, hvorfor disse aspekter er vigtige for dit hold, og hvordan du selv kan implementere øvelserne i dit fjernhold.

Effekter af Corona-krisen på teamwork

Spredningen af ​​corona-virussen påvirker hele verden socialt og sundhedsmæssigt. Skoler, daginstitutioner og fritidstilbud har været lukket siden denne uge. For første gang i sin embedsperiode holdt kansler Angela Merkel en direkte, presserende adresse til borgerne: Vi bør begrænse os og afholde os fra direkte kontakt med andre mennesker. Som sociale væsener er dette ekstremt svært for os, især da vi er blevet meget vant til frihederne i vores demokrati.

Vi begynder først nu at indse konsekvenserne for økonomien. For mange virksomheder bryder salget pludselig sammen, og der registreres korttidsarbejde. Derudover skal medarbejderne arbejde hjemmefra natten over. I disse ekstremt usikre tider er det ikke kun det enorme præstationspres, der tynger holdene.

Teams bliver revet fra deres velkendte miljø og konfronteret direkte med udfordringerne ved at arbejde sammen på afstand.

Hvad der virkelig betyder noget i samarbejdet nu

Motivation og samhørighed som de vigtigste løftestænger: Det rent virtuelle arbejde kommer som en overraskelse for mange, og der er en risiko for, at folk i teamet tager afstand og gør beslutninger sværere. Især hvis de er meget presserende og eksistentielle. Denne risiko eksisterer også i teams, der allerede har arbejdet “hybrid”. Desværre er den nuværende coronasituation et intenst ekstremtilfælde, hvorfor der bør lægges særlig vægt på motivation og samhørighed for fortsat at kunne handle.

Handl hurtigt og beslut i fællesskab: Teams skal nu ikke kun holde eksisterende processer i live i et nyt miljø. Derudover skal de gennemgå deres forretning og aktiviteter i forhold til den nye situation: Hvordan sikrer jeg værdiskabelsen nu? Hvordan kan det, der betyder noget nu, overleve? Hvilke emner skal jeg efterlade? For at kunne besvare og implementere disse spørgsmål fra Steve Blanks “Lifeboat Strategy”, iværksætter og tidligere underviser i iværksætteri i Stanford, skal et team forblive i stand til at handle og træffe beslutninger selv under de nuværende ekstreme situationer. Vores medstifter Kim offentliggjorde i en LinkedIn-artikel, hvordan Redningsbådsstrategien har hjulpet os med at holde vores fokus i de turbulente tider.

Nye standarder og nye færdigheder: Skiftet i samarbejdet fra kontoret til onlinemøder er ikke kun en ændring af kommunikationskanalen. At arbejde på afstand er en helt ny færdighed for mange. For at gøre ondt værre er uplanlagte samtaler på kontoret, som er et vigtigt grundlag for informationsudveksling, i øjeblikket ikke mulige. Som et resultat er denne kanal fuldstændig elimineret, og online er ikke længere kun en supplerende, men nu den vigtigste kanal. Dette faktum kræver nye normer i teamet:

Hvilket budskab passer til hvem på hvilken kanal?

Med udgangspunkt i Nyt Arbejde-eksperten Christoph Magnussens kommunikationsmatrix ønsker vi at illustrere kanalernes forskellige egnethed med følgende sammenligning: Den faktuelle fordeling af dagsordenen til næste teammøde kan ske asynkront via en chat (f.eks. Slack) eller via e-mail. Et mere følelsesladet budskab, såsom feedback, bør på den anden side være synkront (telefon) og ideelt set med et billede (videoopkald).

Modellen for de 5 teams kompetencer til at fremme motivation og sammenhængskraft

Godt teamwork er vigtigt for at kunne træffe hurtige beslutninger sammen og agere effektivt. I vores doer-tilgang har vi opsummeret de relevante færdigheder for teams til at arbejde sammen i en ny arbejdsverden.

Vores 5-felts model beskriver de områder, hvor teams kan udvikle og forbedre deres samarbejde. Modellen er ikke kun designet til “normaltilfældet” eller omfattende planlagt teamudvikling, men har også en meget klar indflydelse i denne aktuelle krisesituation. Det giver dig fingerpeg om, hvor der kan være huller i effektivitet, og hvordan du lukker dem.

Et eksempel: I et team er informationsudvekslingen hidtil hovedsageligt foregået via den uformelle udveksling ind imellem. Dette falder nu væk på grund af afstanden og skal kompenseres. Fokus bør nu sættes på kompetencefeltet ”Struktur & Klarhed” for ikke længere at ”overlade informationsudvekslingen til tilfældighederne”, men give den en målrettet og reguleret plads. Disse kan være tilpassede mødecyklusser (check-in, dagligt, ugentlig, hver anden uge) for problemfri koordinering, nye mødeformater til fjernsituationen (virtuelle kaffepauser) og fælles definerede kommunikationsregler (“Ring med spørgsmål, ingen e-mail bingo” ).

Dette eksempel gør det klart, at teams nu skal tilpasse sig hurtigt og være opmærksomme på, hvilke emner de skal definere eller udvikle som et team, så de kan fortsætte med at fungere som et sammenhængende team og kan arbejde motiveret og effektivt.

Fem øvelser for mere motivation og samhørighed i fjernholdet

Vi vil gerne se på situationen beskrevet ovenfor fra vores 5-feltsmodels perspektiv og vise, hvordan du selv kan gribe ind og tilpasse dit team til denne særlige situation. Med de følgende eksempler lærer du modellens koncept bedre at kende, og med vores beskrevne øvelser vil du sætte de rigtige impulser til mere motivation og samhørighed i teamet for at forblive effektiv i nye arbejdsmiljøer.

Vores fem øvelser støtter også dit team i at arbejde mere rutinemæssigt med de digitale værktøjer for at reducere usikkerhed og opbygge tillid:

 • motivering: Videnskabelige undersøgelser viser, at motivation er en yderst relevant driver for god præstation. Iboende motivationsfaktorer, såsom teamatmosfære, er de mest økonomiske og bæredygtige. For at sikre dette gør vi brug af kompetencefeltet “Formål og vision”, for at skabe et fælles, ønskværdigt og positivt billede af den nærmeste fremtid i teamet. Dette viser hver enkelt i teamet, hvordan og hvor de kan bidrage og fører dermed til indre motivation: Virtuel holdøvelse – Del 1: Motivation
 • Samarbejdsnorm: Selvom ændringen til at arbejde hjemmefra ved første øjekast ikke ændrer sig meget i forhold til teamwork, så gennemgår teamet de tidlige faser af teamudvikling “formning” og “storming” igen – nogle gange ubevidst. Ifølge psykolog Bruce Tuckmans fasemodel er dette nødvendigt for, at teamet i det nye miljø kan etablere de relevante normer, der gør det muligt for dem at arbejde eksternt effektivt og med alle, der føler sig fuldt involveret. Som et team etablerer vi denne norm for fjernsamarbejde ved at udvide fra kompetenceområdet “Struktur og klarhed” tjene: Virtuel holdøvelse – Del 2: Samarbejdsstandard
 • Tilpasningsevne: Nye situationer kræver nye færdigheder, så hver enkelt og dermed teamet kan reagere bedst muligt. For at gøre dette styrker vi “væksttankegangen” i teams. Dette udtryk blev opfundet af psykologen Carol Dweck og beskriver troen på, at alle kan lære når som helst, og at intelligens og evner ikke er foruddefinerede og begrænsede. Kompetenceområdet “Mindset og lederskab” giver os det relevante indhold: Virtuel holdøvelse – Del 3: Tilpasningsevne
 • Beslutningstagning: Især i krisetider er det vigtigt at forblive i stand til at handle og træffe beslutninger. For hurtige beslutninger i teams, der omfatter alles færdigheder, samtykke sejrede imod konsensus. Denne form for demokratisk beslutningstagning oplevede sin renæssance under Holacracy og bliver nu brugt mere og mere udbredt i virksomheder. For at udvikle denne kompetence i teams, bruger vi feltet “Metoder og færdigheder”: Virtuel holdøvelse – Del 4: Beslutningstagning
 • Samhørighed: Holdet er pludselig på afstand i en ekstraordinær tid med usikkerhed. Vi arbejder proaktivt med teams om dette emne for at sikre sammenhængskraft, for ifølge Amy Edmondson, Novartis-professor i ledelse og teambuilding ved Harvard Business School, er tillid og psykologisk sikkerhed afgørende faktorer for produktivitet og innovativ styrke. Derudover kan andre aspekter, såsom uklare strukturer eller usikre opgaver, afbalanceres godt gennem en stærk tillid til teamet. Derfor styrker vi endelig kompetenceområdet “Samarbejde & tillid”: Virtuel holdøvelse – Del 5: Sammenhæng

Med disse øvelser vil du også kunne sætte et hold, der pludselig er blevet splittet op og give mere motivation og sammenhold. Det er vigtigt at se tilbage og reflektere efter en vis tid:

 • Hvad virker godt, og hvad virker ikke så godt?
 • Hvad kan vi lære af det?
 • Hvad skal vi justere som hold?

På den måde sikrer du, at du hele tiden forbedrer dig, og at du kan afprøve nye ting for at udvikle det rigtige fjernsamarbejde for dit team. Til denne anmeldelse har vi vores egen at matche Maker Team Retrospective udviklet, som også kan udføres virtuelt.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *