Online teamudvikling: Effektiv på trods af hjemmekontor

Fordelt team, svært samarbejde

Corona har vendt op og ned på måden, vi arbejder sammen på. Frem for alt blev arbejdet i distribuerede teams øvet meget af os takket være hjemmekontorkravet. Ifølge en undersøgelse fra University of St. Gallen brugte kun 38 % af de adspurgte virksomheder videokonferencer i 2019. I 2020 steg denne andel til 84 %. Antallet af forretningsflyvninger om året faldt med mere end 80 % i samme periode. Dette er selvfølgelig ikke noget nyt. Allerede før Corona gik virksomheder i denne retning. Fordi mange ser det som en mulighed for at bruge dygtige mennesker verden over eller for at opnå besparelser gennem lavere personaleomkostninger.

Men hvad har alt dette at gøre med online teamudvikling? Meget nemt. Der kan opstå problemer, når alle arbejder online med alle andre fra hjemmekontoret. Og teamudvikling kan give svar. Men hvis de enkelte teammedlemmer er spredt ud, skal teamudvikling også foregå online.

Online teamudvikling: Effektiv på trods af hjemmekontor

Hvorfor overhovedet arbejde i teams?

Virksomheder organiserer et stort antal af deres medarbejdere i teams. De ønsker fortsat at kunne handle med denne samarbejdsform og understøtte deres processer optimalt. Den igangværende demontering af siloer og tendensen til flade strukturer giver anledning til behovet for velfungerende teams. Det store håb? At selvorganiserede teams yderligere reducerer behovet for ledere samtidig med at effektiviteten og effektiviteten øges.

Men medarbejderne vil også gerne arbejde i teams. Det er simpelthen mere motiverende, når man kan følge et fælles mål som et hold end at gøre det helt alene.

Teamudvikling i går

Fysisk teamudvikling er blevet grundigt undersøgt i de sidste 70 år. Mange modeller er blevet udviklet siden midten af ​​det 20. århundrede. Og der er høstet mange erfaringer med det siden.

teamudvikling i dag

Online teamudvikling er på den anden side nyt territorium. Det bygger naturligvis på al den viden, der er opnået indtil nu, og inkluderer mange af de gennemprøvede modeller og metoder. Med online teamudvikling mener vi professionel teamsupport i virksomheder, som foregår online gennem videokommunikation (i realtid, synkront).

Teamudvikling udføres af lederen selv (eller af uddannede teamudviklere).

Din billet til effektivitet i det distribuerede team

Det særlige ved online teamudvikling er den virtuelle distance og den meget personlige kontekst, som deltagerne befinder sig i. Nogle kan deltage hjemmefra, fra stuen. Andre kan have etableret deres eget kontor. Atter andre kan være på kontoret.

Alt dette er i modstrid med den gængse overbevisning om, at teamudvikling skal udføres på et passende, fjerntliggende sted med så få daglige distraktioner som muligt.

Mange forbehold over for online teamudvikling

Jeg hører dem ofte, forbeholdene over for online-formatet.

  • Hvad med intensiteten af ​​online teamudvikling? Er det lavere, end hvis det samme arrangement blev afholdt fysisk?
  • Kan fysiske sammenkomster uden for ens eget kontorlokale, såsom på et seminarhotel, virkelig erstattes?
  • Hvordan fungerer det hurtigt at opbygge tillid og dermed sikre deltagernes arbejdsevne?

Jeg ville gerne vide det med sikkerhed, så jeg fik selv erfaring. Se mine indsigter fra de sidste to år nedenfor.

Online teamudvikling har potentiale

Resultaterne viser, at den observerede online teamudvikling fungerer efter lignende regler som fysisk teamudvikling. Der var ingen særlige begrænsninger. Særligt forbeholdene om en eventuel manglende intensitet og manglende åbenhed fra deltagernes side kunne ikke bekræftes. Tværtimod udviklede sig i de undersøgte online teamudviklinger en lignende intensitet og åbenhed som i de fysiske formater. Det overraskede mig endda lidt. Og det viser potentialet i form af kvalitet og effektivitet i online teamudvikling.

Fordele ved online teamudvikling

Beliggenhedsuafhængighed: Klart den største fordel. Alle deltagere er fleksible med hensyn til placeringen af ​​deres deltagelse. Det eneste krav er en tilstrækkelig stabil og hurtig internetforbindelse. Når alt kommer til alt, hvem ønsker at blive misforstået?

Kortere enheder: Onlinemøder fører til hurtigere træthed. Effekten forstærkes i krævende processer som online teamudvikling. Løsningen her er at opdele foranstaltningerne i kortere tidsenheder. Det giver god mening og kan bedre integreres i hverdagen end en fysisk sammenkomst. Se også næste punkt.

Tidsfleksibilitet: Teamudvikling, der foregår fysisk, kræver altid en leveringstid for at finde en passende dato for alle, der skal deltage. Online implementeringen gør det dog muligt at deltage hvor som helst. Med hensyn til kortere enheder øger dette fleksibiliteten for hurtigere og hurtigere at kunne finde passende datoer for teamudvikling.

Tættere processtøtte: Grundet stedsuafhængigheden, den tidsmæssige fleksibilitet og de kortere enheder er der mulighed for en tættere processtøtte. Korte møder med hurtige gentagne frekvenser er mulige for at understøtte teamudviklingsprocessen endnu bedre.

Lavere omkostninger: Virksomheder sparer penge ved at eliminere rejsetid og udgifter til et seminarsted. Brugen af ​​eksterne lokaler spares også. Der er heller ingen udgifter til forplejning for deltagerne. På udbydersiden, hvis du er afhængig af en ekstern moderator og teamudvikler, er der ingen tid til at rejse. Der er heller ingen grund til at spise frokost eller middag sammen, hvilket forkorter udsendelsestiden.

Optimeret integrerbarhed: Alle de nævnte punkter resulterer i sidste ende i bedre integrerbarhed af teamudvikling i det daglige arbejde. Dette kan yderligere øge folks villighed til at deltage.

Grænser for online teamudvikling

Fliserne på skærmen begrænser antallet af medlemmer i holdet. Zoom kan vise mere på én gang end Teams. Men mere end 20 er alligevel for mange. Det ville betyde en større kognitiv indsats for alle involverede.

Jeg vil også primært inddrage faktuelt indhold i en online teamudvikling. Åbne eller endda skjulte konflikter er mindre egnede.

Succesfaktorer for online teamudvikling

Hvornår online teamudvikling giver mening afhænger af forskellige faktorer. Selvfølgelig skal teamudviklingsfolkene være enige. Det er også vigtigt, at tiltagene støttes af den næste højere leder. Og de ansvarlige personer i organisationen skal tro på, at foranstaltningen lykkes.

Det er også nyttigt at vise holdet fordelene ved online teamudvikling sammenlignet med det fysiske format. Hvis holdet siger ja, skal det gøres online. Ellers ikke.

Folks åbenhed over for både online-formatet og brugen af ​​værktøjerne er nødvendig. Er der folk, der ikke er så fortrolige med det? Intet problem, tilbyde dem træning i værktøjerne på forhånd.

De planlagte tiltag (indgreb) skal koordineres med mulighederne for de anvendte onlineværktøjer. Fordi videokommunikation i onlinemøder er kognitivt krævende. Husk at gøre det så behageligt som muligt for holdet. Kortere tidsenheder og pauser er med til at modvirke træthed.

Følelser som lettelse og vrede skal bevidst adresseres i det virtuelle format. I fysisk format tager de derimod form og bliver synlige gennem situationen. I online-formatet er i hvert fald moderatoren ansvarlig for dette. Du bør også regelmæssigt og bevidst tale om dine egne intentioner og deltagernes intentioner. For du ved allerede: Inden for videokommunikation falder en del af kommunikationen af ​​vejen og bliver usynlig for andre.

Et ord om holdstørrelse igen

Hvis der er for mange mennesker, er opmærksom deltagelse ikke længere mulig. På den ene side er der folk, der deltager med deres små bærbare skærme. Til gengæld bliver du meget hurtigere træt, jo flere fliser på skærmen skal observeres og opfattes. Samtalens dynamik lider også, da samtidige anmodninger om at tale fra deltagere ikke kan optages. Dette fører til unaturligt lange pauser, fordi du ikke kan være sikker på, om en anden vil tale.

Derfor, hvis dit hold overstiger det mærkbare antal deltagere, bør du overveje at dele det op i grupper. Men afvej opdelingen nøje, for ikke alle lejligheder kan bearbejdes lige godt i opdelte hold.

Alt altid online?

På trods af mulighederne for online teamudvikling, er personlig kontakt fortsat vigtig. Hvad mener jeg? Teamudvikling er en proces, der involverer flere møder. Planlæg derfor teamudviklingen som et hybridformat. Især i starten af ​​teamudviklingen kan et fysisk møde være gavnligt for processen. Dette kan være med til at opbygge gensidig tillid. Milepæle, der er nået, egner sig også til et fysisk møde. Dette vil sikre, at folk forbliver i personlig kontakt.

About admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *